Por tiempo:

25,20,15,10,5:

Toes to bar

SDLHP 50/35kg

AB-mat sit ups

(*) al acabar cada ronda 400m carrera

(T.máx. 25min)